Novi Sad je oduvek bio grad koji je negovao različite kulture naroda koji žive u njemu i gradio mostove razumevanja, tolerantnosti i različitosti.  Odlučnost u očuvanju tradicije, kulturne baštine, kulture sećanja, kulture mira, multikulturalnosti i multinacionalnosti, a potom i višejezičnosti, je poruka koji projekat „Vojvodina se peva“ promoviše kao najveće vrednosti naše sredine i društva.

Umetnice iz Novog Sada, Agota Vitkai-Kučera, sopran i pijanistkinja Jelena Simonović-Kovačević, napravile su projekat da „ožive“ i prikažu umetničko stvaralaštvo kompozitora koji su delovali u Novom Sadu i Vojvodini, ali i kompozitora koji su najreprezentativniji predstavnici pojedinih nacionalnih manjina. One su tim povodom, pripremile koncerte solo pesama koji će biti izvedeni višejezično, tj. na maternjim jezicima kompozitora koji su ih pisali.

Koncerte su podržali Gradski sekretarijat za kulturu Grada Novog Sada, a koncert u Svečanoj sali Kollegium Europa Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice.