Aleksandra Aleksandrović je rođena 03.04.1992. Prvih 9 godina živi u Titelu. Paralelno sa osnovnom školom, pohađa  nižu muzičku školu Isidor Bajić u Novom Sadu i svira harmoniku. Potom, zajedno sa porodicom seli se u Novi Sad i započinje novo poglavlje života. Upisuje srednju muzičku školu, smer muzički saradnik. Njen glavni instrument postaje klavir, a harmoniku je nastavila da svira u orkestru pod dirigentskom palicom Gorana Penića i uporedo peva u horu Tamare Petijević. Nakon srednje muzičke upisuje Akademiju umetnosti u Novom Sadu, smer etnomuzikologija kod prof.dr Nicea Fracilea. Svira tamburu prim u tamburaškom orkestru  u okviru ovog studijskog smera.

Njen doprinos društveno humanističkoj nauci etnomuzikologija jesu terenski radovi “Cigančica, melodija za igru podvoje u Vojvodini” i “Predsvadbeni običaji Roma u Vojvodini” gde je tradicionalne napeve transkribovala u notni zapis i otrgla od zaborava. Takođe analizarala je svadbene obicaje, pesme i rituale sa etnološkog i etnomuzikološkog aspekta.  Nakon diplomiranja, upisuje Primenjeno pozorište – dramski departman na Akademiji umetnosti i preko erasmus programa razmene studenata odlazi u Norveškoj (Bergen) i pohađa nastavu na Fakultetu za primenjene nauke.  Neki od performansa u kojima je igrala: Lonellines, Rumpelstiltskin, Chair, Zubić vila, Interkulturalnost…

Vraća se u Novi Sad i započinje šestomesečni istraživački master rad pod nazivom “Interkulturalnost kroz nastavne jedinice predmeta matematika i muzičko” u osnovnoj školi Jožef Atila. Nakon uspešne odbrane master rada, prezentovala je nastavnicima iz opštine Zrenjanin metode i tehnike koje je koristila u svom radu kako bi nastavili dalje da ih koriste u radu sa decom.

Aleksandra takođe komponuje. Osvojila je prvu nagradu za originalnu muziku dečijih priča dečijeg programa Radio Beograd 1. Neke od njenih kompozicija su: Jesenji putnici – život pukova, Putovanje duše, Za nas, My dream, Prelamanje svetlosti, Left – right, Darkova igra…kao i  Varijacije na temu romske pesme Šimijako bi porjako.

Tokom pandemije korona virusa bavi se humanitarnim radom,  šije i deli  zaštitne maske, kako regularne – zatvorene tako i providne za osobe koje čitaju sa usana. Maske su podeljene širom Srbije ali i u Bosni i Hercegovini, Nemačkoj, Crnoj Gori i Švajcarskoj. Tom prilikom dobila je priznanje “Maslačak” od organizacije prijatelji dece Srbije kao i  “Dobročinstvo” od  Vlade Republike Srbije i Ministarstva za rad boračka i socijalna pitanja.