dr i dr um. Agota Vitkai–Kučera rođena 25.07.1973. godine u Novom Sadu. Završila srednju muzičku školu „Isidor Bajić“ u Novom Sadu odsek Solo pevanje. 1997. godine diplomirala na Muzičkom odseku Akademije umetnosti u Novom Sadu, smer Opšte muzičke pedagogije, a nakon nepunih godinu dana (1998.godine) diplomirala i na odseku Solo pevanja u klasi primadone prof. mr Vere Kovač – Vitkai. Magistarske studije završila je na spomenutoj Akademiji 2000. godine u klasi prof. mr Vere Kovač – Vitkai ulogom Đilde u Verdijevoj operi „Rigoleto“ i time stekla akademski naziv: Magistar umetnosti – Operski i koncertni pevač. Titulu doktora nauka stiče 2013. godine na Interdisciplinarnim i mutidisciplinarnim studijama i istraživanjima u okviru Univerziteta u Novom Sadu (ACIMSI) pod mentorstvom prof. dr Gordane Mumović. Umetničke doktorske studije upisuje 2016. g. na Dramskom i audiovizuelnom departmanu Univerziteta u Novom Sadu, Akademije umetnosti; 04.02.2018. prikazuje (brani) praktični deo svog doktorskog umetničkog projekta na sceni „Pera Dobrinović“ u SNP-a u Novom Sadu, a teoretski deo 29.06.2018. god.

Tokom školovanja i nakon stečenih diploma, bavi se korepeticijom (na orguljama i klaviru), pedagoškim radom, koncertnim i operskim pevanje.

Od 1994. godine radi kao korepetitor u srednjoj muzičkoj školi „Isidor Bajić“ na odseku za Solo pevanje, da bi od 1995. do 1998. godine predavala Kamernu muziku, Čitanje s′ lista, od l997. godine Solo pevanje, a od 1999. godine radi kao asistent Tehnike glasa na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Od 2004. godine je izabrana u zvanje Docenta na Dramskom odseku, predmet Tehnika glasa na spomenutoj Akademiji, da bi 2014. godine bila izabrana u Redovnog profesora.

Dobitnica je nagrade Univerziteta u Novom Sadu za postignuti uspeh 1997/l998. godine.

Dobitnica je diplome za ostvarene rezultate u pedagoškom radu.

Dobitnica je stipendije od Ministarstva kulture i sporta Republike Srbije 2002. godine za postignuti uspeh i rad kao najuspešniji asistent.

Sa velikim uspehom je nastupala širom bivše Jugoslavije i inostranstvu (Parizu, Cirihu, Šafhauzenu, Budimpešti, Atini, Ulmu, Temišvaru, Aradu, Jaši u Moldaviji itd.).

Aktivno učestvuje u okviru kulturnih manifestacija, književnih večeri, izložbi, promocija, proslava, festivala.

Na repertoaru su dela starih majstora, sopranske deonice iz oratorijuma, solo pesme (klasičara, romantičara, domaćih i stranih autora), operske arije kao i uloga Adine iz Donicetijeve opere „Ljubavni napitak“, uloga Đilde iz Verdijeve opere „Rigoleto“, uloga Rozine iz Rosinijeve opere „Seviljski berberin“, sopranska deonica Mocartovog „Rekvijema“, uloga Adele iz Štrausove operete „Slepi miš“.